A A

Hrubieszów przedszkolak@poczta.onet.pl 84 696 31 29


Piraci 5-6-latki


 Drodzy Rodzice!

 W minionym tygodniu poznawaliśmy skarby (bogactwa naturalne), jakie kryje Ziemia. Oglądaliśmy zdjęcia różnych kopalni, raf koralowych oraz poznaliśmy zwierzęta mieszkające pod ziemią i pod wodą. Poznaliśmy również Legendę o Świętej Kindze a dzięki filmowi edukacyjnemu odwiedziliśmy kopalnią soli w Wieliczce. Podczas zabaw plastycznych stworzyliśmy kopalnię soli i wagoniki z drogocennymi kamieniami. Przeprowadziliśmy eksperyment z krystalizacji soli, jednak na efekty nadal czekamy. Poznaliśmy literę w, W, jak woda. Uczyliśmy się wysłuchiwać głoskę w na początku, w środku i na końcu podawanych wyrazów. Dowiedzieliśmy, jak się pisze nową literę – małą i wielką. Odczytywaliśmy wyrazy z poznanych liter: O, A, I, E, M, T, D, Y, K, R, L, U, S, B, N, W. Dowiedzieliśmy się, jak pozyskuje się sól i węgiel oraz co z nich powstaje. Bawiliśmy się w odgadywanie pochodzenia różnych naturalnych dźwięków, które wydaje przyroda. Dobre pomysły dla mądrych rodziców, czyli jak spędzać czas z dzieckiem: Oglądanie zdjęć z kopalni, np. Wieliczki, w miarę możliwości wizyta w kopalni. Rozmowa o tym, jak cenna była kiedyś sól. Zabawy w wyszukiwanie w najbliższym otoczeniu przedmiotów, których nazwy zaczynają się lub kończą głoską w. Czytanie książek – opowiadań i wierszy, wspólne śpiewanie piosenek.

Autor:  NauczycielkiLogin

1 %
POMÓŻ ZBUDOWAĆ BEZPIECZNY PLAC ZABAW DLA DZIECI Z MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 IM."MAŁEGO KSIĘCIA" W HRUBIESZOWIE. PRZEKAŻ 1% SWOJEGO PODATKU NA KONTO Stowarzyszenia "Bezpieczny Powiat Hrubieszowski", numer KRS: 0000045770 z dopiskiem "Wpłata dla Małego Księcia".