A A

Hrubieszów przedszkolak@poczta.onet.pl 84 696 31 29


Piraci 6-latki


 Listy do rodziców

 Tydzień XXI – „Wszystko jest muzyką” Drodzy Rodzice! W minionym tygodniu omawialiśmy tematykę związaną z szeroko pojętą muzyką. Każdego ranka sześciolatki bawiły się przy powitance pt. „Stańmy wszyscy obok siebie”. W poniedziałek w tematykę tygodnia wprowadziło przedszkolaki opowiadanie K. Wierzbickiej o Heli i Leonie zatytułowane „Muzyka”. Po wysłuchaniu go dzieci zastanawiały się, czy zawsze trzeba kupować nowe rzeczy. Tego dnia oglądały i porównywały wygląd różnych sprzętów grających, współczesnych i dawnych. W dalszej części zajęć starszaki wydobywały dźwięki z różnych rekwizytów (plastikowa butelka, drewniane klocki, pokrywki itp.) i rozważały, czy wszystkie dźwięki są dla nich tak samo przyjemne. Swoje odczucia próbowały też namalować farbami. Natomiast po południu cała grupa zagrała w muzyczne kalambury. We wtorek dzieci uważnie słuchały wiersza Z. Poletyło pt. „Orkiestra” i dowiedziały się, w jaki sposób podzielić instrumenty na perkusyjne, dęte i strunowe. Natomiast podczas zajęć głównych sześciolatki poznały literę N, n drukowaną i pisaną. Doskonaliły także słuch fonematyczny, podając przykłady wyrazów rozpoczynających się głoską n, tropiły głoskę n w środku innych słów i poznały piosenkę o nowej literce. Podczas wykonywania zadań w kartach pracy ćwiczyły koordynację wzrokowo-ruchową i grafomotorykę, a po południu ulepiły z plasteliny swój ulubiony instrument. W środę dzieci poznawały liczbę 10, przeliczały w zakresie 10, tworzyły zbiory dziesięcioelementowe. W zapamiętaniu nowej liczby bardzo pomogła im piosenka pt. „Dziesięć” i odtwarzanie kształtu liczby. W trakcie zajęć dzieci powtarzały za nauczycielem muzyczny rytm i w parach układały działania matematyczne. W czwartek rano przedszkolaki rozmawiały o swoich emocjach, wymieniały sytuacje, w których je odczuwają, i nazywały je w języku angielskim: happy – szczęśliwy, sad – smutny, angry – zły. W części głównej zajęć dzieci poznały piosenkę pt. „Panie z Wiolinowa”, określały jej nastrój, rozmawiały o treści, uczyły się refrenu i próbowały narysować bohaterki. W tym dniu przedszkolaki wskazywały przyjemne i nieprzyjemne dźwięki, ćwiczyły czytanie i rozwiązywały zagadki słowne o instrumentach. Podczas piątkowych zajęć dzieci słuchały wiersza „Fortepian” W. Chotomskiej oraz aktywnie uczestniczyły w zabawie, tworząc masy sensoryczne, z których wydobywały dźwięki poprzez wrzucanie różnych drobnych przedmiotów. Natomiast podczas zajęć plastyczno-technicznych z wykorzystaniem wyprawki samodzielnie wykonały gitary z pudełek po chusteczkach higienicznych. Na koniec dnia przedszkolaki rozwiązywały zadania dotyczące omawianej w tym tygodniu tematyki i wzięły udział w „Festiwalu wiedzy i umiejętności”. Przebywały również na świeżym powietrzu, spędzając czas na zabawach swobodnych, a każde wyjście było okazją do doskonalenia umiejętności samoobsługowych. W trakcie minionego tygodnia dzieci aktywnie uczestniczyły w zabawach ruchowych, ćwiczeniach porannych oraz planowanych zajęciach gimnastycznych. W czasie wolnym bawiły się zgodnie ze swoimi zainteresowaniami oraz dbały o porządek w sali. Drodzy Rodzice, prosimy o utrwalanie treści i ćwiczenie umiejętności, którym poświęcony był miniony tydzień. Możecie wymyśleć z dziećmi nowe, niekonwencjonalne instrumenty i zagrać na nich koncert dla dziadków lub innych członków rodziny. W następnym tygodniu będziemy zgłębiać tajemnice Ziemi.

Autor:  Pani AniaLogin

1 %
POMÓŻ ZBUDOWAĆ BEZPIECZNY PLAC ZABAW DLA DZIECI Z MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 IM."MAŁEGO KSIĘCIA" W HRUBIESZOWIE. PRZEKAŻ 1% SWOJEGO PODATKU NA KONTO Stowarzyszenia "Bezpieczny Powiat Hrubieszowski", numer KRS: 0000045770 z dopiskiem "Wpłata dla Małego Księcia".