A A

Hrubieszów przedszkolak@poczta.onet.pl 84 696 31 29WITAMY NA NASZEJ STRONIE


MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 IM. „MAŁEGO KSIĘCIA”
W HRUBIESZOWIE

.Rekrutacja 2021/2022

Podsumowanie projektu "Mały Ekonomista" współfinansowanego przez NBP organizowanego przez Miejskie Przedszkole nr 1 im. "Małego Księcia" w Hrubieszowie.CUDOWNA MONETA

Wyniki rozstrzygnięcia konkursu plastycznego „Cudowna Moneta”.


I. Komisja konkursowa w składzie:
1. Przewodniczący – Katarzyna Nowosad – dyrektor przedszkola
2. Członek – Aleksandra Kopczyńska – historyk
3. Członek – Katarzyna Partyka – plastyk

Po dokonaniu oceny prac, które wpłynęły na konkurs w ilości 29 sztuk z placówek z terenu powiatu hrubieszowskiego, komisja postanowiła przyznać nagrody, zgodnie z regulaminem następującym osobom:

II. Nagrody
1. Miejsce I: Gabriela Wojtiuk – Miejskie Przedszkole nr 1 w Hrubieszowie
2. Miejsce II: Szymon Krawiec – Miejskie Przedszkole nr 1 w Hrubieszowie
3. Miejsce III: Maja Szala - Miejskie Przedszkole nr 2 w Hrubieszowie

III. Wyróżnienia:
1. Mikołaj Dec – Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Mamy Siebie” w Hrubieszowie
2. Jan Kolenda – Miejskie Przedszkole nr 3 w Hrubieszowie przy ul. Grotthusów 1
3. Aleksander Mołduch – Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Mamy Siebie” w Hrubieszowie
4. Amelia Paszczuk– Miejskie Przedszkole nr 3 w Hrubieszowie przy ul. Dwernickiego4
5. Anastazja Sobolewska – Miejskie Przedszkole nr 1 w Hrubieszowie
6. Lilianna Tyzio – Miejskie Przedszkole nr 3 w Hrubieszowie
7. Szymon Załoga – Miejskie Przedszkole nr 1 w Hrubieszowie
Szanowni Rodzice!


W związku ze stale rosnącą liczbą zakażonych COVID 19 i mając na uwadze dobro i zdrowie Państwa dzieci oraz własne informujemy, iż od najbliższego poniedziałku (t.j. od 19.10.2020) do odwołania, na teren przedszkola nie będą mogli Państwo wchodzić, ani osoby upoważnione do odbioru dzieci. Dzieci przed holem głównym będą odbierane i przyprowadzane przez osoby wyznaczone przez dyrektora przedszkola.


Pobierz regulamin konkursuInformacja dla rodziców - pobierz


Book titled 'HRUBIESZÓW OCZAMI NASZYCH BLISKICH'Read this book made on StoryJumper
Lista osób zakwalifikowanych
do Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Hrubieszowie
w drodze rekrutacji uzupełniającej.


Po dostarczeniu oświadczeń woli przez rodziców (opiekunów prawnych) potwierdzających uczęszczanie kandydata do Miejskiego Przedszkola nr 1 im. „Małego Księcia” w roku szkolnym 2020/2021 zostały przyjęte następujące dzieci:

Przyjęte na ul. Piłsudskiego rocznik 2016
 1. Skierski Maksymilian
Przyjęte na ul. Gródecką rocznik 2016
 1. Jeczeń Oskar
Przyjęte ul. Gródecka rocznik 2017
 1. Chabros Adrian
 2. Jeczeń Aleksandra
Przyjęte ul. Gródecka rocznik 2018
 1. Skierska Izabela


Z  okazji Dnia  Dziecka Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 1 wraz z pracownikami życzy wszystkim wychowankom:


uśmiechu i radości na każdy dzień,
dziecięcej wiary w rzeczy niemożliwe
oraz nieustannie otaczającej miłości najbliższej rodziny.
Niech każdy dzień będzie dla Was fascynującą przygodą.
Abyście spotkali na swojej drodze rozwoju
cudownych przyjaciół i jeszcze lepszych nauczycieli.
Abyście swoim uśmiechem rozjaśnili najbardziej pochmurny dzień !!!

Samych beztroskich chwil i dużo uśmiechu wszystkim Dzieciom życzy Dyrektor i Pracownicy Przedszkola


Lista osób zakwalifikowanych
do Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Hrubieszowie
w drodze rekrutacji uzupełniającej.


Po przeanalizowaniu wniosków i dokumentacji potwierdzającej spełnianie przez kandydata kryteriów do Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Hrubieszowie zostały zakwalifikowane następujące dzieci:

Przyjęte na ul. Piłsudskiego rocznik 2016
 1. Skierski Maksymilian
Przyjęte na ul. Gródecką rocznik 2016
 1. Jeczeń Oskar
Przyjęte ul. Gródecka rocznik 2017
 1. Chabros Adrian
 2. Kujawska Lena
 3. Jeczeń Aleksandra
Przyjęte ul. Gródecka rocznik 2018
 1. Skierska Izabela


Przypominamy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 216/2020 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do Miejskich Przedszkoli w Hrubieszowie na rok szkolny 2020/2021, w terminie do 5 czerwca 2020 r. czekamy na potwierdzenie przez rodziców/opiekunów prawnych kandydatów >woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia.
Oświadczenia prosimy przesłać w wyznaczonym terminie na adres przedszkola: www.przedszkolak@poczta.onet.pl
Dyrekcja Miejskiego Przedszkola nr 1 im. „Małego Księcia” w Hrubieszowie informuje, że od dnia 25 maja 2020 r. placówka wznawia działalność w zakresie zajęć opiekuńczych. Opieka nad dziećmi będzie sprawowana w godz. 7:30 – 15:30, ze szczególnym uwzględnieniem wytycznych przeciwepidemicznych określonych przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

UWAGA:

Ze względu na konieczność stosowania szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji pracy przedszkola udział dziecka w zajęciach opiekuńczych będzie możliwy jedynie po uprzednim zgłoszeniu tego faktu dyrektorowi placówki (dokonanym co najmniej jeden dzień przed dniem rozpoczęcia zajęć) oraz po dołączeniu podpisanych przez rodziców (opiekunów prawnych) oświadczeń umieszczonych na stronie internetowej przedszkola.Szanowni Rodzice!


Zarządzeniem Dyrektora Miejskiego przedszkola nr 1 im. "Małego Księcia" w Hrubieszowie", za zgodą organu prowadzącego, prowadzenie działalności opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej przedszkola zostaje zawieszona na okres od 15 maja 2020 r. do 22 maja 2020 r. W tym okresie, zadania przedszkola nadal prowadzone są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.Zapraszamy dzieci i rodziców
do wzięcia udziału w organizacji wspólnej wystawy fotograficznej
„Hrubieszów w oczach moich bliskich”
Celem wystawy jest rozbudzanie zainteresowań historią naszego miasta
jego zabytkami i walorami krajobrazowymi.
Prosimy o przesyłanie drogą elektroniczną zdjęć: zabytków, ciekawych miejsc, pocztówek
i fotografii pamiątek związanych z Hrubieszowem.
Zdjęcia prosimy wysyłać na adres e- mailowy wychowawców grup do końca maja 2020.
Z powodu przesunięcia terminu otwarcia przedszkoli miejskich w Hrubieszowie informuję, że od 11 do 20 maja 2020 roku istnieje możliwość składania wniosków o zwrot odpisu z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienie za miesiąc marzec 2020 r.
Wzór wniosku o zwrot odpisu zamieszczony jest na stronach internetowych przedszkoli.
Wypełnione wnioski należy wrzucać do skrzynek umieszczonych w każdym z Miejskich Przedszkoli w Hrubieszowie.


Szanowni Rodzice!


Zarządzeniem Dyrektora Miejskiego przedszkola nr 1 im. "Małego Księcia" w Hrubieszowie", za zgodą organu prowadzącego, prowadzenie działalności opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej przedszkola zostaje zawieszona na okres od 6 maja 2020 r. do 15 maja 2020 r. W tym okresie, zadania przedszkola nadal prowadzone są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.


LISTA OSÓB PRZYJĘTYCH DO MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W HRUBIESZOWIE NA ROK SZKOLNY 2020/2021


Po przeanalizowaniu dokumentacji i potwierdzeniu przez rodziców/opiekunów prawnych kandydata woli przyjęcia do Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Hrubieszowie zostały przyjęte następujące dzieci:

Przyjęte ul. Piłsudskiego rocznik 2017

 1. Białosiewicz Jakub
 2. Bojko Eryk
 3. Bucior Alicja
 4. Chalastra Kamil
 5. Frańczuk Antonina
 6. Frąc Filip
 7. Hyrycz Zuzanna
 8. Jędrzejewski Jan
 9. Kawka Oliwia
 10. Kimak Fabian Tomasz
 11. Kisielewicz Jan Antonii
 12. Korkosz Roman
 13. Kozdroń Kornelia
 14. Krzyżanowski Karol
 15. Kozłowska Lidia Izabela
 16. Marciniuk Pola
 17. Opała Maciej
 18. Ryszkiewicz Wojciech
 19. Semeniuk Kacper
 20. Szafran Szymon
 21. Świstowski Filip
 22. Szymczuk Wojciech
 23. Wawryk Anna
 24. Wilczek Szymon
 25. Wsolak Rafał

Przyjęte ul. Gródecka rocznik 2015
 1. Reguła Roksana Gabriela

Przyjęte ul. Gródecka rocznik 2016
 1. Dragun Bartłomiej
 2. Kielar Szymon
 3. Najfeld Natalia

Przyjęte ul. Gródecka rocznik 2017
 1. Błaszczuk Michał
 2. Chmielewska Jowita
 3. Czupryńska Zofia
 4. Dziadosz Konrad
 5. Kosiborski Kacper
 6. Trześniowski Kacper
 7. Wilczek Antonii Józef

Przyjęte ul. Gródecka rocznik 2018
 1. Czyrka Lilianna
 2. Majewski Tymoteusz
 3. Nowosad Seweryn
 4. Puzio Hanna
 5. Sawicki Natan
 6. Tor Karol
 7. Wosiek Klara

Dzieci uczęszczające do naszego przedszkola, które złożyły w terminie deklarację o kontynuacji zostały przyjęte.


Szanowni Rodzice!


Informujemy, że od września 2019 r. zostały uruchomione elektroniczne formy płatności za przedszkole (przelew, karta). Dotychczasowa forma płatności gotówką również będzie aktualna. Przypominamy, że opłaty za czesne i za wyżywienie należy wpłacać na DWA ODDZIELNE konta. Poniżej umieszczono aktualne konta do wpłat:

WYŻYWIENIE: 52 1240 2829 1111 0010 3704 9794
CZESNE: 25 1240 2829 1111 0010 3703 9610Aktualności

1 %
POMÓŻ ZBUDOWAĆ BEZPIECZNY PLAC ZABAW DLA DZIECI Z MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 IM."MAŁEGO KSIĘCIA" W HRUBIESZOWIE. PRZEKAŻ 1% SWOJEGO PODATKU NA KONTO Stowarzyszenia "Bezpieczny Powiat Hrubieszowski", numer KRS: 0000045770 z dopiskiem "Wpłata dla Małego Księcia".