A A

Hrubieszów przedszkolak@poczta.onet.pl 84 696 31 29


Rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

06:30-07:30Dyżur w grupie łączonej w oddziale I lub II. Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne w salach wynikające z właściwej aktywności wychowanków. Praca indywidualna lub zespołem o charakterze obserwacyjnym, stymulująco - kompensacyjnym i wychowawczym.
07:30-08:30Gry i zabawy dydaktyczne, czynności higieniczne, przygotowanie do śniadania, ćwiczenia poranne.
08:30-09:30Śniadanie, czynności porządkowe po śniadaniu, zabawy orientacyjno - porządkowe.
09:30-10:30Zajęcia i zabawy edukacyjne organizowane przez nauczyciela z różnych obszarów w oparciu o podstawę programową.
10:30-11:30Zajęcia na świeżym powietrzu.
11:30-12:30Czynności porządkowe, higieniczne, przygotowanie do obiadu. Obiad - pierwsze danie, drugie
12:30-14:15Grupy I i II - leżakowanie, zapewnienie dzieciom różnych form relaksu - słuchanie bajek, muzyki.
Grupy III i IV - zajęcia dodatkowe, praca wyrównawcza i indywidualna nauczyciela z dziećmi zdolnymi, lub wymagającymi pracy wyrównawcze, tworzenie warunków do aktywności ruchowej dzieci, zabawy z inicjatywy dzieci w małych zespołach.
14:15-14:30Czynności samoobsługowe i zabiegi higieniczne - podwieczorek.
14:30-15:30Ćwiczenia indywidualne z dziećmi. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.
15:30-16:00Wspólne zabawy dzieci z różnych grup. Dyżur w oddziale I lub II. Rozchodzenie się dzieci.
.
1 %
POMÓŻ ZBUDOWAĆ BEZPIECZNY PLAC ZABAW DLA DZIECI Z MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 IM."MAŁEGO KSIĘCIA" W HRUBIESZOWIE. PRZEKAŻ 1% SWOJEGO PODATKU NA KONTO Stowarzyszenia "Bezpieczny Powiat Hrubieszowski", numer KRS: 0000045770 z dopiskiem "Wpłata dla Małego Księcia".