A A

Hrubieszów przedszkolak@poczta.onet.pl 84 696 31 29


PROGRAMY REALIZOWANE W PRZEDSZKOLU


Przedszkole realizuje swoje zadania zgodnie z obowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego wydaną przez MEN, oraz w oparciu o programy wychowania przedszkolnego:

 1. Innowacja "Ściana Pełna Liter" jest realizowana w naszym przedszkolu od 1997 roku. Polega ona na wykształceniu umiejętności czytania u dzieci cztero, pięcioletnich, sześcioletnich. Kładzie duży nacisk na wizualny aspekt nauki czytania i na rezygnację z wszechobecnego głoskowania.
 2. W przedszkolu jest realizowany "Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci "Nasze Przedszkole" - autorzy Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba - Żabińska wydane przez Wydawnictwo MAC.
 3. Programy własne nauczycielek;
  • Zdrowy i bezpieczny Przedszkolak”- autor Katarzyna Nowosad, Agnieszka Siejko, Katarzyna Iwańczuk
  • „Mali badacze” – autor Katarzyna Nowosad – empiryczny program przyrodniczy
  • „Językowe ABC” – autor Iwona Semeniuk, Sylwia Hrycuniak
   Program profilaktyki w zakresie wspomagania rozwoju mowy
  • „Od sprawności ruchowej do językowej – autor Iwona Semeniuk
   Program terapii logopedycznej z elementami logorytmiki
  • „Akademia poprawnej wymowy – autor Sylwia Hrycuniak
   Program terapii logopedycznej
  • „Tańcz, śpiewaj, baw się” – autor Agnieszka Siejko
   Program wspierający rozwój ruchowy dzieci z elementami kinezjologii
  • „Świat kolorem malowany”- autor Anna Pal
   Program rozwijający twórczą aktywność plastyczną

Przedszkole jest w światowym programie KidSmart: Program ten udostępnia dzieciom w przedszkolu technologię , stanowiącą kolejne medium pomocne w przyswajaniu ważnych umiejętności i koncepcji oraz szybkim rozpoczęciu nauki w szkole podstawowej. Nasze przedszkole otrzymało dwa kolorowe centra nauczania przedszkolnego KIdSmart ofiarowane przez IBM i wyposażone w znakomite oprogramowania edukacyjne, które z pewnością podwyższyły jakość nauczania w naszej placówce. Pomysłodawcą programu jest firma IBM, która w latach 1999- 2001 we współpracy z partnerami ze wspólnoty edukacyjnej ofiarowała na całym świecie liczbę 6.300 komputerów. IBM zapewnił przeszkolenie kilku nauczycieli w Warszawie. Włączamy się w realizację ciekawych projektów edukacyjnych. Posiadamy od dziesięciu lat certyfikat programu "Przyjaciele Natury".

"Nasze przedszkole zapewnia wszechstronny, radosny i bezpieczny rozwój wszystkim wychowankom. Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo. Sprawiamy, że czują się one akceptowane i szczęśliwe. Przygotowujemy je do przeżywania sukcesu, ale i do radzenia sobie z porażkami".


DAJEMY DZIECIOM MOŻLIWOŚCI

 • Samorealizacji,
 • Współdziałania z innymi,
 • Kreatywnego myślenia,
 • Aktywnego działania,
 • Uczestniczenia w ciekawych zajęciach.

.
1 %
POMÓŻ ZBUDOWAĆ BEZPIECZNY PLAC ZABAW DLA DZIECI Z MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 IM."MAŁEGO KSIĘCIA" W HRUBIESZOWIE. PRZEKAŻ 1% SWOJEGO PODATKU NA KONTO Stowarzyszenia "Bezpieczny Powiat Hrubieszowski", numer KRS: 0000045770 z dopiskiem "Wpłata dla Małego Księcia".