Hrubieszów przedszkolak@poczta.onet.pl 84 696 31 29


Piraci 6-latki Listy do rodziców

 Tydzień XL – „Wakacyjne przygody” Drodzy Rodzice! Minął ostatni tydzień pobytu Państwa dzieci w przedszkolu. Poświęciliśmy go tematom związanym z bezpiecznym wakacyjnym podróżowaniem oraz pożegnaniom. Każdego dnia rano miły klimat w grupie budowała powitanka pt. „Nasza grupa”. W poniedziałek sześciolatki wysłuchały już ostatniego opowiadania o przygodach Heli i Leona zatytułowanego „Pożegnanie z przedszkolem”, odgrywały scenki z życia grupy przedszkolnej, budowały wypowiedzi na temat bezpieczeństwa podczas wyjazdów (nad morzem, w górach, lesie, na jezdni), tworzyły mapę myśli z ilustracjami i napisami odzwierciedlającymi bezpieczne zachowania nad morzem, rozpoznawały flagi ratownika, odbyły spacer z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w okolicy przedszkola, uczestniczyły w ćwiczeniach gimnastycznych, projektowały na kartce parasol chroniący przed słońcem i opakowanie kremu do opalania. We wtorek słuchały wiersza D. Gellnerowej pt. „Wspinaczka”, wskazywały góry na mapie Polski, podawały zasady bezpieczeństwa podczas pobytu w górach, odczytywały wyrazy związane z górami, układały podane wyrazy z karteczek z literami, wymieniały rzeczy, które należy zabrać na wycieczkę w góry, powtarzały słowa w gwarze góralskiej, dzieliły słowa na sylaby i głoski, tworzyły wspólnie makietę gór, słuchały ciekawostek na temat życia niedźwiedzi oraz brały udział w zabawie muzyczno-ruchowej pt. „Stary niedźwiedź mocno śpi”. W środę słuchały wiersza W. Chotomskiej pt. „Babki piaskowe”, rysowały kredkami pastelowymi na talerzykach morze i plażę, słuchały szumu morza zaklętego w muszli, opisywały muszle i układały je z szarf, brały udział w zabawie matematycznej z kodowaniem „Zbieramy muszelki”, rozwijały myślenie przyczynowo-skutkowe, odpowiadając na pytania „Co by było, gdyby…?”, układały zamek według wzoru z wykorzystaniem makaronu, rozpoznawały przedmioty za pomocą dotyku, wykonywały eksperyment „Solne kryształy”. W czwartek utrwalały poznaną tydzień temu piosenkę pt. „Wakacje się zbliżają”, bawiły się do zabawy rytmicznej „Dzieci, kraby i raki” M. Sarnowskiej, trenowały swoje ciało, wykonując ćwiczenia gimnastyczne i uczestnicząc w tematycznych zabawach ruchowych, wypowiadały się na temat Mazur, jezior i rzek, rozwijały małą motorykę w zabawie „Łowimy ryby”, układały krótkie historie z wylosowanymi z worka wyrazami napisanymi na kartonikach oraz ćwiczyły pamięć podczas zabawy językowej „Do plecaka pakuję…”. Piątek – ostatni dzień pobytu w przedszkolu – poświęcony był wspólnym pożegnaniom i wspomnieniom, rozmowom, zabawom muzyczno-ruchowym i integracyjnym. Wykonaliśmy także wspólne pamiątkowe zdjęcie. Tego dnia dzieci rysowały na kartkach dowolne rzeczy, które kojarzyły im się z przedszkolem, rozpoznawały dotykiem przedmioty włożone do piasku, które następnie segregowały do odpowiednich zbiorów według rodzaju i przeliczały, wykonały pracę plastyczno-techniczną „Wiatraczek”, wzięły udział w ostatnim quizie wiedzy zatytułowanym „Wakacyjne przygody”. W tym tygodniu nie zabrakło również codziennych wyjść na świeże powietrze – dzieci rywalizowały między sobą w „Wyścigach”, tworzyły „Piaskowe obrazy”, grały w klasy i „Piaskowy bilard”, korzystały z dostępnych w ogrodzie sprzętów i przyborów, spacerowały po najbliższej okolicy. Przedszkolaki codziennie wypełniały także indywidualnie karty pracy, utrwalając i rozszerzając swoją wiedzę oraz ćwicząc zdobyte umiejętności. Drodzy Rodzice, dziękujemy za ten przedszkolny rok wspólnych działań, dziękujemy za współpracę i każde miłe słowo. Życzymy Państwu i dzieciom bezpiecznych wakacji, pełnych odpoczynku i wspaniałych letnich przygód. Przyszłym uczniom życzymy samych sukcesów w szkole i wspaniałych przyjaźni na całe życie. Pamiętajcie o nas!

Autor:  Pani Ania


1 %
POMÓŻ ZBUDOWAĆ BEZPIECZNY PLAC ZABAW DLA DZIECI Z MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 IM."MAŁEGO KSIĘCIA" W HRUBIESZOWIE. PRZEKAŻ 1% SWOJEGO PODATKU NA KONTO Stowarzyszenia "Bezpieczny Powiat Hrubieszowski", numer KRS: 0000045770 z dopiskiem "Wpłata dla Małego Księcia".