A A

Hrubieszów przedszkolak@poczta.onet.pl 84 696 31 29


Krasnoludki 3-latki Tydzień II. W naszym przedszkolu

 Drodzy Rodzice! Proces adaptacji to czas, kiedy w życiu Waszej rodziny pojawi się wiele emocji. Będą one różne – przyjemnie i mniej przyjemne. Wszystkie jednak są bardzo potrzebne z punktu widzenia rozwoju społeczno-emocjonalnego. Drogi Rodzicu, nie okazuj dziecku swojego zdenerwowania, niepokoju, lęku. Staraj się pokazać maluchowi radość z faktu, że idzie do przedszkola. Pożegnaj go i powitaj z uśmiechem. Twoje wsparcie podczas pierwszych tygodni w przedszkolu jest dla dziecka bardzo ważne. W tym tygodniu… poznaliśmy osoby pracujące w przedszkolu, rozwijaliśmy sprawność ruchową, kształtowaliśmy umiejętność uważnego słuchania i wypowiadania się na dany temat; poznawaliśmy nazwy zabawek i sprzętów używanych w przedszkolu i na placu zabaw, ilustrowaliśmy ruchem piosenki, rymowanki i opowiadania, rozwijaliśmy sprawność manualną, integrowaliśmy się z kolegami i koleżankami z grupy; poznawaliśmy zasady utrzymania higieny, nazywaliśmy przedmioty używane w łazience, rozwijaliśmy zainteresowania badawcze i podejmowaliśmy samodzielną aktywność poznawczą; nazywaliśmy kolory, rozwijaliśmy słuch i wyobraźnię muzyczną, ilustrowaliśmy treści utworów ruchem, poznawaliśmy jedną z najstarszych form tanecznych, jaką jest korowód, kształtowaliśmy poczucie rytmu, rozwijaliśmy współpracę; utrwalaliśmy wiedzę o nazwach i wyposażeniu pomieszczeń przedszkolnych oraz o osobach pracujących w przedszkolu, rozwijaliśmy koordynację wzrokowo-ruchową i umiejętności konstrukcyjne, budowaliśmy poczucie własnej wartości, rozwijaliśmy kreatywność. Bank pomysłów na zabawy w domu: Porozmawiajcie o tym, co się wydarzyło w przedszkolu. Opowiedzcie dziecku, jak wyglądał Wasz dzień. Wytłumaczcie, że Wy też za nim tęsknicie i że to naturalna reakcja.

Autor:  Anna Szajnoga

1 %
POMÓŻ ZBUDOWAĆ BEZPIECZNY PLAC ZABAW DLA DZIECI Z MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 IM."MAŁEGO KSIĘCIA" W HRUBIESZOWIE. PRZEKAŻ 1% SWOJEGO PODATKU NA KONTO Stowarzyszenia "Bezpieczny Powiat Hrubieszowski", numer KRS: 0000045770 z dopiskiem "Wpłata dla Małego Księcia".
Gródecka